I lager.
Antal: 1

Nhandu chromatus (7cm )hona

400 kr

Ca 4,5 cm